CWOP Krosno


Przydatne linki

 

Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl

Ogólnopolski portal organziacji pożytku publicznego - www.pozytek.ngo.pl

Centrum Wolontariatu - www.wolontariat.org.pl

Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl

Program Młodzież w działaniu - www.mlodziez.org.pl

Fundusze strukturalne - www.fs.ngo.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Rządowy serwis poświęcony tematyce Funduszy Norweskich - www.eog.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- www.pfon.org.pl

Urząd Miasta Krosna - www.krosno.pl

Rządowy serwis informacyjny na temat funduszy - www.funduszestrukturalne.gov.pl

Prezydencja NGO - http://prezydencja.ngo.pl/

Departament Pożytku Publicznego - www.pozytek.gov.pl