CWOP Krosno


Ogłoszenia i konkursy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-11-04 16:03:36

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 31 października 2019 r. Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk 143" w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej >

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków
2019-10-29 11:20:03

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 382/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 października 2019 r. powierza się wykonanie zadania

więcej >

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
2019-10-25 12:39:24

 

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2020 roku".

więcej >

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-10-10 14:24:09

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 3 października 2019 r. Fundacja Wielkie Serce Dla Dzieci w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej >

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-10-08 14:48:20

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 7 października 2019 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej >

Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków
2019-10-04 14:39:54

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.

więcej >

[1] 2 3 ... Ostatnia (73)