CWOP Krosno


Ogłoszenia i konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków
2019-06-14 14:25:59


Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs wniosków
na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.

więcej >

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-06-13 08:53:34

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Klub Sportowy BUDO w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

więcej >

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-06-04 15:18:13

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dni 29 maja 2019 r. Krośnieńskie Towarzystw Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta Krosna pn. XII Wieczór z Opera i Operetką.

więcej >

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
2019-05-29 12:04:28

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w roku 2019 pod nazwą: "Prowadzenie treningu samodzielności i zaradności życiowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym"

więcej >

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont
2019-05-15 15:00:52

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Krośnieński Klub Szachowy Urania, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży więcej >


Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta
2019-05-15 14:57:02

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Krośnieński Klub Szachowy Urania, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie Miasta Krosna więcej >


[1] 2 3 ... Ostatnia (69)