CWOP Krosno


Krośnieńskie Organizacje Pozarządowe

Dobrze wiedzieć

Bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego są silne i świadome organizacje pozarządowe, w których działają ludzie społecznie zaangażowani, chcący zrobić coś dla swojej społeczności. Organizacje pozarządowe spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu naszego regionu, kraju - wypełniają miejsca, w których trudno działać samorządom, uaktywniają ludzi i środowiska.

Aktywność organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy, a także podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Organizacje pozarządowe stają się więc odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami samorządu w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów. Dlatego ważne jest, aby wszystkie organizacje miały świadomość, że nie są pozostawione samym sobie, lecz mogą liczyć na wsparcie samorządu. Ważną rolę odgrywa tu współpraca pomiędzy podmiotami: samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych zostały wytypowane osoby do udziału w pracach komisji konkursowych.