CWOP Krosno


Kontakt

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Grodzka 10
38-400 Krosno
tel.: 13 47 43 907
e-mail:    cwop@um.krosno.pl

  

Urząd Miasta Krosna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28 a
38 – 400 Krosno

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
tel.: 13 47 43 221
e-mail: ps@um.krosno.pl

 

Nadzór nad stowarzyszeniami
tel. 13 47 43 907
e-mail: szymbara.monika@um.krosno.pl

 

 
Krośnieńskie Centrum Wolontariatu
ul. Grodzka 10
38 – 400 Krosno

tel.: 13 47 43 907
e-mail: szymbara.monika@um.krosno.pl