CWOP Krosno


Forum Organizacji Pozarządowych

Pomysł zorganizowania Forum Organizacji Pozarządowych był wynikiem systematycznego wzrostu ilości krośnieńskich organizacji pozarządowych, które wykazywały potrzebę integracji tego środowiska oraz wzmocnienia dialogu z samorządem lokalnym. Od 2003 r. władze samorządowe podejmują działania na rzecz integracji sektora pozarządowego.


Na Forum zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta Krosna. Celem Forum jest m.in. ocena współpracy samorządu z organizacjami, wypracowanie priorytetów współpracy na kolejny rok, podsumowanie realizacji zadań gminy przez NGO oraz podejmowanie najbardziej aktualnych tematów i problemów organizacji pozarządowych w Krośnie. Dla wielu z nich Forum jest okazją wymiany doświadczeń. Dowodem zainteresowania, a zarazem poparcia przez organizacje tej inicjatywy, jest zwiększająca się z każdym rokiem liczba uczestniczących w niej osób.

FORUM XXVI

FORUM XXV

FORUM XXIV

FORUM XXIII

FORUM XXII

FORUM XXI

FORUM XX

FORUM XIX

FORUM XVIII

FORUM XVII

FORUM XVI

FORUM XV

FORUM XIV

FORUM XIII

FORUM XII

FORUM XI

FORUM X

FORUM IX

FORUM VIII

FORUM VII

FORUM VI

FORUM V

FORUM IV

FORUM III

FORUM II

FORUM I