CWOP Krosno


Krośnieńska Rada Seniorów

    Uchwałą Rady Miasta nr: XL/841/17 z dnia 28 lutego 2017 roku powołano Krośnieńską Radę Seniorów reprezentującą mieszkańców miasta Krosna w wieku 60+. Swą działalność rozpoczęła 12 czerwca 2017r.    Celem działalności Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starczych oraz zapewnienie seniorom pełniejszego wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym zwłaszcza osób starszych, a także tworzenia warunków do pobudzania ich aktywności. Rada ma charakter konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny. Krośnieńska Rada Seniorów wybrana została na kadencję 2017-2020 i liczy 9 osób. Prezydium Rady – Przewodnicząca – Anna Bazan, v-ce przewodnicząca Irena Zajdel, Sekretarz – Andrzej Kolendowski. Pozostali członkowie to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Prezydenta Miasta.